Webové stránky na míru pro společnosti GM Projekt s.r.o.

Realizace 2015

GM Projekt a inženýring

GM Projekt je projekční a inženýringová společnost. Projekt zahrnoval krom vytvoření webové prezentace, také návrh loga a vizitek. Na zakázku jsem také naprogramoval funkci pro snadné přidávání a správu referencí.

Zobrazit online