Hlavní strana webových stránek ZŠ Mokré Lazce

Realizace 2014

Základní škola Mokré Lazce

Webové stránky základní školy slouží jako hlavní komunikační kanál mezi školou a rodiči. K tomuto účelu je určena především hlavní stránka koncipovaná jako nástěnka, na které rodiče najdou vždy všechny aktuální informace.

Pro potřeby zveřejňování pozvánek na různé akce školy jsem naprogramoval doplňek pro systém wordpress, který automaticky hlidá, které pozvánky jsou aktuální a pouze ty zobrazuje na hlavní straně.

Zobrazit online